e-mail: biuro@ateneo.pl | tel: 796 715 117
In Facebook
Ateneo.pl - Google Partners

Certyfikaty rezydencji podatkowej (do pobrania)

Certyfikaty rezydencji podatkowej to dokumenty potwierdzające, że firma działa w określonym kraju i podlega jego ustawom podatkowym. Dla dużych korporacji, takich jak Google, Meta (wcześniej Facebook) i Microsoft, certyfikaty te są szczególnie ważne, ponieważ działają one globalnie i mają oddziały w wielu krajach na całym świecie. W każdym roku te korporacje muszą aktualizować swoje certyfikaty rezydencji podatkowej w poszczególnych krajach, w których działają. W tym artykule udostępniamy do pobrania najnowsze certyfikaty rezydencji podatkowej. 

Komu dostarczyć certyfikat rezydencji? 

Dostarczenie certyfikatu rezydencji podatkowej do swojej księgowości pomaga w prowadzeniu prawidłowych rozliczeń podatkowych i przestrzeganiu przepisów podatkowych danego kraju. To ważne dla uniknięcia kar finansowych, które wynikają z nieprzestrzegania przepisów podatkowych. Certyfikaty dostarcza się do swojej księgowości zazwyczaj w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. 

Microsoft ADS (BING)

Meta Platforms (Facebook)

Google ADS

Tik Tok

  • Certyfikat rezydencji podatkowej Tik Tok – 2023 [już wkrótce]

Twitter

  • Certyfikat rezydencji podatkowej Twitter – 2023 [już wkrótce]

LinkedIn

Adobe

Jeżeli chciałbyś zlecić swoje kampanie PPC profesjonalistom, a tym samym zwiększyć sprzedaż poprzez Google ADS, Meta ADS (Facebook), Microsoft ADS (Bing) –  skontaktuj się z nami.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dostarczenie certyfikatu rezydencji podatkowej do księgowości jest ważne, ponieważ pomaga uniknąć podwójnego opodatkowania oraz zapewnia prawidłowe rozliczanie podatku.

Certyfikat rezydencji podatkowej potwierdza, w jakim kraju firma jest rezydentem podatkowym i podlega jego ustawom podatkowym. Jest to szczególnie ważne dla firm, które prowadzą działalność na terenie wielu krajów, ponieważ różne kraje mają różne stawki podatkowe i różne przepisy podatkowe.

Dzięki posiadaniu ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej, firma może skorzystać z ulg podatkowych i uniknąć podwójnego opodatkowania – czyli opodatkowania w kraju, w którym są zarejestrowane oraz w kraju, w którym prowadzą działalność.

Firmy muszą ubiegać się o certyfikaty rezydencji podatkowej, aby uniknąć podwójnego opodatkowania i mieć uregulowany status podatkowy w kraju, w którym prowadzą działalność. Certyfikat rezydencji potwierdza, że firma podlega ustawom podatkowym danego kraju i jest rezydentem podatkowym. Bez ważnego certyfikatu rezydencji, firma może ponieść kary finansowe lub prawnie wymuszone opłaty.

Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej należy złożyć w urzędzie podatkowym kraju, w którym firma ma swoją siedzibę lub oddział. W Polsce wniosek ten można złożyć w urzędzie skarbowym, który jest właściwy dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności firmy.

Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub na portalu ePUAP.

Ważne jest, aby dokładnie wypełnić formularz wniosku i dostarczyć wymagane dokumenty, takie jak potwierdzenie rejestracji firmy, odpis z KRS czy deklaracja podatkowa. W niektórych przypadkach wymagane są również tłumaczenia dokumentów na język urzędowy kraju, w którym prowadzona jest działalność.

Po złożeniu wniosku, urząd podatkowy dokona weryfikacji i podejmie decyzję w sprawie wydania certyfikatu rezydencji podatkowej. Proces ten może zająć kilka tygodni lub nawet miesięcy, w zależności od kraju i wymagań urzędu podatkowego.

    Skontaktuj się z nami


    Zainteresowany? Rozpisz się śmiało i oczekuj kontaktu od nas.

    Wyślij