e-mail: biuro@ateneo.pl | tel: 796 715 117
In Facebook
Ateneo.pl - Google Partners

Polityka prywatności

W zawiązku z wejściem do stosowania od dnia 25.05.2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r., tzw. RODO, oraz Ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dn. 24 maja 2018r. poz. 1000, przedstawiamy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Ateneo.pl sp. z o.o., 43-316 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 220 / 217A, NIP: 5512594494, KRS: 0000951174.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: rodo@ateneo.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

4. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Polityka Cookies

Wykorzystanie ciasteczek
Podczas wizyty na stronie serwer zapisuje na dysku użytkownika krótkie pliki tekstowe zwane ciasteczkami. Ciasteczka mogą zawierać dane osobowe. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

Jakie dane zbieramy?
Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin. Znamy datę i czas nadejścia zapytania, adres IP, informacje o przeglądarce, protokole wykorzystywanym do komunikacji oraz błędach, które wystąpiły.

Korzystamy również z dodatkowych narzędzi do analizy zachowań użytkowników.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?
Dane zebrane podczas wizyty są wykorzystywane do celów związanych z administrowaniem strony. Informacje uzyskane z narzędzi do analizy zachowań użytkowników dają nam wiedzę o tym w jakim kierunku się rozwijać.

Jak wyłączyć ciasteczka?

W przypadku naruszenia prawa lub kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dane mogą zostać udostępnione osobom do tego uprawnionym. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności do powyższego zapisu zostaną wprowadzone odpowiednie poprawki.


    Skontaktuj się z nami


    Zainteresowany? Rozpisz się śmiało i oczekuj kontaktu od nas.

    Wyślij