e-mail: biuro@ateneo.pl | tel: 796 715 117
In Facebook
Ateneo.pl - Google Partners

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka dotyczy gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony ateneo.pl [„serwis”] oraz mediów społecznościowych w serwisach Twitter, LinkedIn, Instagram oraz Facebook [Fanpage] prowadzonych przez firmę Ateneo.

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Ateneo.pl sp. z o.o. z siedzibą przy al. Armii Krajowej 220/217A, 43-316 Bielsko-Biała.

Zasady gromadzenia danych

Podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać serwis do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści, ale także zwiększyć skuteczność działań marketingowych.

Ateneo zbiera też dane przekazane bezpośrednio przez użytkownika, np. poprzez wiadomość e-mail lub w ramach rozmowy telefonicznej.

Zasady wykorzystania danych

Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa serwisu, w celach statystycznych i dostosowania treści do preferencji użytkowników i marketingu.

Ateneo przetwarza także dane użytkownika w ramach serwisów Facebook, Instagram, Twitter oraz LinkedIn w związku z wizytami Użytkownika na jego stronach prowadzonych w ramach tych serwisów. W takim przypadku Ateneo przetwarza dane w celu umożliwienia kontaktu w ramach tych serwisów, a także prezentowania i reklamowania swoich usług.

Gdy użytkownik przekazuje dane bezpośrednio, są wykorzystywane w celach, w jakich zostały zebrane.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie fizycznej przysługuje prawo żądania: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

Prawo do wycofania zgody: Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Ateneo na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Działanie nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Do kogo kierować żądania

Żądania należy kierować na adres korespondencyjny Ateneo lub mailowo: rodo@ateneo.pl.

Ponadto, jeśli nie zgadzasz się ze sposobem przetwarzania danych przez Ateneo, możesz złożyć na niego skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Cele i podstawy przetwarzania danych

 • Użytkownicy serwisu internetowego: Podstawą do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy kontaktują się z Ateneo jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie, jakim jest kontakt poprzez telefon lub e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie usprawiedliwiony interes Ateneo, jakim jest prowadzenie kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji kontaktu, w tym przedstawienia oferty na usługi, na żądanie użytkownika. Na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, Ateneo przetwarza także dane zgromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii w związku z marketingiem produktów i usług.
 • Klienci oraz kontrahenci: przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ateneo, w szczególności w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym i podatku od towarów i usług. Niektóre dane mogą być także przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, np. w celu umożliwienia szybszego kontaktu. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności, podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Ateneo (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO).
 • Kandydaci do pracy – dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w zakresie wykraczającym poza wymagane przepisami, które kandydat przekaże dobrowolnie wraz z przesłaną aplikacją (art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Użytkownicy Fanpage oraz innych serwisów w mediach społecznościowych  – dane będą przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, jaką jest świadome działanie w postaci wysłania wiadomości, a także prawnie uzasadnionego interesu Ateneo związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO). 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych przez:

 • Użytkownika serwisu internetowego jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
 • Klienta/kontrahenta w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest wymogiem przepisów kodeksu cywilnego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością skutecznego zawarcia umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa podatkowego, ich niepodanie będzie skutkować niemożnością rozliczenia; danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie może utrudnić lub spowolnić wzajemne relacje biznesowe.
 • Kandydata do pracy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku, niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji; w zakresie danych dodatkowych podanych na podstawie wyrażonej zgody, ich podanie nie jest niezbędne, a niepodanie nie będzie miało wpływu na przebieg procesu rekrutacji.
 • Użytkownika Fanpage lub innej strony prowadzonej w mediach społecznościowych  w zakresie danych kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało ograniczeniem prowadzenia korespondencji w ramach Fanpage.

Czas przechowywania danych

 • Użytkowników: dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się w sprawie możliwości świadczenia usług do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 3 lata. 
 • Klientów/kontrahentów: do czasu zakończenia realizacji umowy, a następnie przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa w związku z obowiązkami Ateneo w zakresie archiwizacji dokumentów i rozliczeń podatkowych.
 • Kandydatów do pracy: do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.
 • Użytkowników Fanpage: do czasu wycofania zgody lub usunięcia konta w serwisie Facebook / Instagram / LinkedIn/ Twitter.

Informacja o podmiotach, którym dane mogą być ujawniane

Ateneo może udostępniać dane:

 • Użytkowników – podmiotom zapewniającym prawidłową obsługę serwisu, oraz partnerom (szczegółowa informacja poniżej).
 • Klientów i kontrahentów – bankom, firmom ubezpieczeniowym, podwykonawcom usług, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.
 • Użytkowników Fanpage – odpowiednio firmie Meta Platforms Ireland Limited / LinkedIn oraz ich partnerom na zasadach określonych poniżej.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nasi partnerzy (Google, Meta Platforms, Linkedin) przekazują gromadzone dane, w tym dane osobowe, do swoich centrów danych zlokalizowanych w USA. W związku z tym informujemy, że USA nie gwarantuje ochrony Twoich danych na takim samym poziomie, jak przepisy o ochronie danych w UE (w tym RODO). Przede wszystkim do Twoich danych mogą mieć dostęp amerykańskie służby wywiadowcze w związku z działaniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli USA.  Nie będziesz mieć wiedzy o tym, czy i kiedy taki dostęp miał miejsce. Nie przysługuje Ci też w takim wypadku możliwość dochodzenia swoich praw do prywatności przed sądem. W związku z tym podjęliśmy działania, aby ograniczyć dane, które zbieramy poprzez technologie dostarczone przez dostawców, do identyfikatorów internetowych oraz danych analitycznych. Zgadzając się na wykorzystanie tych technologii podczas Twojej wizyty w serwisie, zgadasz się także na transfer wskazanych danych do USA. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez naszych partnerów.

Informacja o zasadach udostępniania danych w ramach cookies i podobnych technologii

Informacja dla użytkowników Google

Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność. Polityka prywatności Google Analytics: google.com/intl/de/policies/privacy/

Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics, którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu.

Dane gromadzone przez narzędzie: lokalizacja, źródło wizyt, czas spędzony na stronie, ruch na stronie, słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny, przeglądane przez użytkownika strony, zanonimizowany adres IP, dane demograficzne.

Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian w Serwisie oraz Fanpage, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników oraz w celach marketingowych. Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutuaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices. W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Informacja dla użytkowników Fanpage w Facebook oraz Instagram

Informacje ogólne

 • Podczas przeglądania Fanpage (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany, czy nie) jego dane są gromadzone przez aplikację Facebook/Instagram, aby móc dostarczyć mu reklamy Meta Platforms oraz jego partnerów. 
 • Zasady wykorzystania danych Użytkowników Facebook są dostępne w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Zasady wykorzystania danych Użytkowników Instagram są dostępne w polityce prywatności Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388
 • Gdy Użytkownik korzysta z Fanpage, jego właściciel również przetwarza jego dane.
 • Podanie danych, w tym poprzez pliki cookies jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z Fanpage.

Jakie dane są zbierane?

 • Fanpage służy do prezentowania opinii, a także przedstawienia zakresu świadczonych usług, i do umożliwienia kontaktu z Ateneo. 
 • Podczas przeglądania Fanpage, Facebook/Instagram automatycznie zbiera informacje o każdej wizycie.
 • Poprzez udostępniony panel Ateneo właściciel Fanpage widzi informacje statystyczne o wizytach w ramach Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to dobieraniu treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzaniu skuteczności wyświetlanych reklam. 
 • O tym, czy Użytkownik zobaczy daną reklamę decyduje Meta Platforms. Właściciel Fanpage widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.
 • Właściciel Fanpage widzi komentarze oraz reakcje Użytkowników. Jako użytkownik Facebooka/intagram (Ateneo Fanpage) ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika, a także skontaktowania się z nim poprzez dostępny komunikator.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

 • Dane są wykorzystywane do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.
 • Fanpgae wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia Użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz tutaj: https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

Prawa Użytkownika Fanpage

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Ateneo.
 • W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail dostępny na stronie lub poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.
 • W każdej chwili Użytkownik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Ateneo do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

Czas przechowywania danych

 1. Dane Użytkownika Fanpage są przechowywane do czasu zakończenia korzystania z Facebook, a następnie przez czas określony w Regulaminie Facebook/Instagrem.

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

 1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook/Instagram Ateneo wraz z Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage.
 3. Meta Platforms Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 4. Odpowiedzialność Ateneo wynikająca ze współadministrowania:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych
 5. Meta Platforms Ireland może udostępnić Użytkownikowi zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z Fanpage stron.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Ateneomi są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Informacja dla użytkowników LinkedIn

W związku z wizytą Użytkownika w serwisie LindekIn, firma LinkedIn Ireland Unlimited Company staje się administratorem danych Użytkownika gromadzonych poprzez cookies oraz podobne technologie, które przetwarza zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Jednocześnie w związku z wizytą na profilu Ateneo w serwisie LinkedIn firma Ateneo uzyskuje dostęp do publicznych danych Użytkownika, jego komentarzy oraz kierowanych do firmy wiadomości. Te dane są przetwarzane zgodnie z Regulamiem LinkedIn, do którego stosowania jest zobowiązane Ateneo, jako Użytkownik LindkedIn: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

W zakresie danych przetwarzanych w ramach LinkedIn, Ateneo ma możliwość zrealizowania prawa Użytkownika do usunięcia danych jedynie w zakresie wykasowania historii wiadomości. W pozostałym zakresie niezbędny jest kontakt bezpośrednio z LinkedIn.

Informacja dla użytkowników Twitter

Ateneo prezentuje swoje opinie oraz informacje dotyczące działalności na Twitterze. Przeglądając tweety Ateneo, Użytkownik akceptuje politykę prywatności Twittera: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules

Ateneo nie odpowiada za sposób przetwarzania danych Użytkownika przez Twitter. Jeżeli Użytkownik wchodzi w interakcję z Ateneo (poprzez komentarze, reakcje, prywatne wiadomości, udostępnienia), to w zakresie tych działań, Ateneo jest administratorem jego danych osobowych. Podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ateneo, w związku z prowadzeniem działań mających na celu promocję marki.

W zakresie danych przetwarzanych w ramach serwisu Twitter, Ateneo ma możliwość zrealizowania prawa Użytkownika do usunięcia danych jedynie w zakresie wykasowania historii wiadomości. W pozostałym zakresie niezbędny jest kontakt bezpośrednio z Twitter.

Pliki cookies

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Nie będą one miały wpływu na przeglądanie treści dostępnych w serwisie. Serwis wykorzystuje cookies oraz podobne technologie dostarczane przez Google.

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. W ramach serwisu są wykorzystywane cookies Facebooka, Google Analytics oraz LinkedIn, na zasadach i w celach opisanych powyżej. 

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Odnośniki do innych stron

Ateneo nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne w serwisie.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

  Skontaktuj się z nami


  Zainteresowany? Rozpisz się śmiało i oczekuj kontaktu od nas.

  Wyślij